0
0 Cosul meu (gol)

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC Practic Online Packaging SRL cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze in continuare confidentialitatea si securitatea acestora. Conform articolului 14, alineatul 4 al Regulamentulului General privind Protectia Datelor (GDPR) 679/2016, va informam ca datele dumneavoastra personale constand in nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, colectate in scopul procesarii comenzilor primite, vor fi utilizate pentru o perioada de 48 de luni si in scopul comunicarii programului de lucru, a modificarilor de ordin operational sau a noutatilor de marketing.

Este important pentru noi sa va furnizam cat mai clar informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului PracticOnline.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori, angajati) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal), va rugam sa nu utilizati site-ul www.PracticOnline.ro

Conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit in continuare “Regulament” pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Practic Online Packaging SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii produselor afisate pe site-ul PracticOnline.ro.

Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Conditiile Generale si Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu această Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sunt:

·       Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului PracticOnline.ro;

·       Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora:

·       Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

·       Returnarea produselor conform prevederilor legale:

·       Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

·       Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile PracticOnline.ro;

·    Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între PracticOnline.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

·       Administrarea si imbunatatirea serviciilor furnizate de site-ul PracticOnline.ro;

·   Activitati comerciale de vanzari produse, cuprinzand realizare, administrare și dezvoltare vanzari de produse pe site-ul PracticOnline.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica;

·     Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor oferite, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire și monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului;

·       In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare;

·       Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

·       Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitate comercială. Acestea pot include:

·       Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice:

·       Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

·       Pentru administrarea si imbunatatirea serviciilor furnizate de site-ul PracticOnline.ro (nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.

·       Pentru activitati comerciale de vanzari produse, cuprinzand realizare, administrare și dezvoltare vanzari de produse pe site-ul PracticOnline.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica. (nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare. In plus, SC Practic Online Packaging SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal pentru conformarea cu cerințele legislației fiscal.

·       Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor oferite, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire și monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului. nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu / reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament.

·       Pentru activitati de post-vanzare, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite; efectuarea interventiei de inlocuire de produse.  nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu / reședința)

In scop probatoriu in legatura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Practic Online Packaging SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal;

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal;

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Practic Online Packaging SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

·       partenerilor contractuali ai SC Practic Online Packaging SRL (cum este cazul companiilor cu care SC Practic Online Packaging SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

·       furnizori de servicii (de curierat, marketing, IT, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC Practic Online Packaging SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC Practic Online Packaging SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

 Datele înregistrate de SC Practic Online Packaging SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Practic Online Packaging SRL;

 

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv

·       de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;

·       de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;

·       de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;

·       de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;

·       de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;

·       la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;

·       de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;

·       de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;

·       de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;

·       de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Practic Online Packaging SRL prin accesarea formularului de contact la adresa office@PracticOnline.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str Ciorogarlei, Nr. 145C, Bacu, Joita, Giurgiu.
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC Practic Online Packaging SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa office@PracticOnline.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str Ciorogarlei, Nr. 145C, Bacu, Joita, Giurgiu., a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC Practic Online Packaging SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.


Prevederi speciale legate de minori 

SC Practic Online Packaging SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

SC Practic Online Packaging SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Practic Online Packaging SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse de la SC Practic Online Packaging SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 53 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC Practic Online Packaging SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC Practic Online Packaging SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail : anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

ti multumim pentru mesaj . Programul nostru de lucru este de luni pana vineri intre orele 9:00 - 17:00. Poti plasa o comanda pe www.PracticOnline.ro sau ne poti trimite solicitarea ta la adresa comenzi@PracticOnline.ro